بازگشت


امنیت اجتماعی زنان در معابر

دیس‌وی

شما چند سال دارید؟

بین 12 تا 18 سال
18 تا 28 سال
29 تا 39 سال
39 تا 49 سال
50 به بالا

وضعیت شغلی شما چیست؟

شاغل
دانشجو
محصل
خانه دار
سایر

جنسیت:

زن
مرد

رشته تحصیلی شما:


1- به عنوان یک زن به هنگام تردد از خانه به مدرسه/دانشگاه/محل کار/خرید و یا بالعکس ، چندین مرتبه احساس نا امنی را تجربه کرده ام.

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

2- تجربه ی آزار فیزیکی یا جنسی در در معابر پیاده (پل عابر پیاده، کوچه ،خیابان) را دارم

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

3- درصورت بروز مشکل( تهدید، تعرض جنسی ، آزار فیزیکی) بی آبرویی مرا از شکایت کردن منع می کند.

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

4- درصورت بروز مشکل( تهدید، تعرض جنسی ، آزار فیزیکی) تهدید و ترس از آزار مجدد مجرم مرا از شکایت کردن منع می کند.

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

5- از قوانینی که از من در برابر هر نوع تجاوز و آزار و اذیت خیابانی حمایت می کنند آگاهی دارم.

کاملا آگاهی دارم
نسبتا آگاهی دارم
کم و بییش قوانین رو میشناسم
چیزی نمی دانم

6- از شنیدن صدای موتور خاطرات بدی دارم و برایم یادآور مزاحمت فیزیکی و کلامی است

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

7- در صورتی که دختر و خانمی مورد تعرض و آزار فیزیکی و کلامی در خیابان قرار بگیرد و حجاب مناسبی نداشته باشد، این مساله را اول متوجه پوشش نامناسب خودش می دانم.

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

8- در صورت بروز مشکل به راحتی می توانم به ماموران نیروی انتظامی دسترسی داشته باشم.

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

9-اطمینان دارم که اگر کسی سعی در ایجاد مشکل برایم داشته باشد با داد و فریاد میتوانم از دیگران کمک بگیرم

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

10- معابر تاریک حس نا امنی بیشتری به من میدهد.

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

11- در صورت بروز هر آزار و اذیت و مزاحمتی به همراه داشتن یک وسیله دفاع شخصی (چاقو ، اسپری فلفل و ..) می تواند مرا از آسیب آن شخص محافظت کند .

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

12- کدام موارد آزار و اذیت تا کنون برای شما اتفاق افتاده است؟(می توانید بیش از یک مورد را انتخاب کنید)

زورگیری پول یا وسایل با ارزش
آزار جنسی
متلک و حرف های زننده
آسیب جسمی عمدی
آدم ربایی
تهدید

13- روزانه چه مدت بین خانه تا محل کار/ خرید /تحصیل خود از معابر پیاده گذر میکنید؟

بیش از 2 ساعت
1 ساعت تا 1 ساعت و نیم
بین 45 دقیقه تا یک ساعت
نیم ساعت تا 45 دقیقه
کمتر از نیم ساعت